Boeken van Paul Boersma

TOT HET HART KOMEN...

Innerlijke eenheid...

Wie religie in enigerlei mate ernstig neemt, komt vroeg of laat in aanraking met het thema van de innerlijke eenheid van alle religies. Het besef van deze eenheid kan leiden tot verinnerlijking en verdieping van eigen geloof en eigen praktijk.
BOEDDHISTISCHE KLASSIEKER

Dhammapada

De Dhamma-gift
steekt boven alle giften uit.
De Dhamma-smaak
steekt boven alle smaken uit.
De Dhamma-vreugd
steekt boven alle vreugdes uit.
Het eind van dorst
tilt boven al het lijden uit.

Na meer dan duizend uren werk, kwam eind 2014 Paul's vertaling van de Dhammapada uit in boekvorm. Een bijzondere vertaling in die zin dat het metrisch is, waardoor het poëtische karakter behouden is gebleven.
Met illustraties van Arjan Ubert.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

FRITJOF SHUON

Gnosis

Wanneer een soefi-meester en religie-expert zijn blik richt op filosofie, theologie en psychologie vanuit een consequent spiritueel gezichtspunt in de trant van Plato en Meister Eckhart, komen deze disciplines in een geheel nieuw licht te staan;

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

 

FRITJOF SHUON

De innerlijke eenheid ...

In deze tijd van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen de religies zich op. Sommigen menen dat de onderlinge verschillen alle religies diskwalificeren. Weer andere spreken juist over een onderlinge eenheid...
Recent is Paul Boersma's vertaling van Frithjof Shuon's 'Die innerliche Einheit der Religionen' bij Synthese uitgegeven.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

TITUS BURCKHARDT

Sacrale kunst wereldwijd

Een ander door Paul vertaald werk heeft ook meerdere religies tot onderwerp. Het is geschreven door Titus Burckhardt en de titel luidt: Sacrale kunst wereldwijd. Dit boek bespreekt de achtergronden van de sacrale kunst van vijf wereldgodsdiensten: de kosmologie, de metafysica en het spirituele leerproces van de kunstenaar. Hierdoor kan zowel de eenheid der religies als hun verscheidenheid begrepen worden.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

TITUS BURCKHARDT

Soefisme

Wie Vipassana-meditatie beoefent, wordt soms niet alleen geïnspireerd door het boeddhisme, maar ook door andere spirituele stromingen. Herken je je daarin, dan is deze stilteretraite olv. Jotika Hermsen, Paul Boersma en Inez Roelofs voor jou bedoeld.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

FRITHJOF SHUON

Halteplaatsen van wijsheid

Hoe kan men de waardering voor religie verhogen in een tijd waarin de allesoverheersende wetenschap daarvoor geen ruimte lijkt te laten? Door waarom-vragen niet uit de weg te gaan en de nadruk te leggen op begrip en wijsheid, zegt Schuon en dat is wat hij niet alleen in dit boek, maar in al zijn boeken doet. In zijn eerste essay betoogt hij dat daarvoor de begrippen verstand en orthodoxie ruimer moeten worden opgevat, zodat ze geen tegenstelling vormen, maar elkaar juist bevestigen.
De titel ‘Halteplaatsen van de wijsheid’ is ontleend aan het laatste essay, waarin de zes elementen beschreven worden die in elke complete (dus ook esoterie omvattende) religie aanwezig zijn. De zes waren meditatieobject voor Schuons leerlingen naast het aanroepen van een geopenbaarde Naam. Deze laatste methode, die overal overal ter wereld voorkomt, wordt helder belicht in een essay over spirituele methodes. Dit zeer rijke boek bevat ook een essay dat goed laat zien hoe de caritas (liefde, liefdadigheid) vaak misverstaan is, en bevat een sublieme passage over de metafysische wortels van de liefde.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese