Paul Boersma

OVER DEZE WEBSITE

Welkom

Er zijn drie gebieden die me na aan het hart liggen, en waarop ik me publiekelijk heb gemanifesteerd. Vermoedelijk heeft één van deze interesses u ook bewogen om naar deze website te gaan.

TOT HET HART KOMEN...

Vipassana Inzichtmeditatie Amersfoort

Hierin geef ik een beschrijving van de Vipassana meditatie. Daarnaast is er een overzicht van alle meditatie actviteiten in Amersfoort. Zo zijn er introductiecursussen, meditatie-zondagen en een doorgaande groep op de maandagavond.

Sinds begin 2020 is er hiervoor een eigen site.
Ga naar: www.inzichtmeditatieamersfoort.nl

VERTALINGEN

Boeken

Na meer dan duizend uren werk, kwam eind 2014 als eerste Paul's vertaling van de Boeddhistische klassieker de Dhammapada uit in boekvorm. Ondertussen is een hele serie vertalingen uitgegeven van de werken van Frithjof Shuon en Titus Burckhardt, over onderwerpen als de innerlijke eenheid der religies, soefisme en sacrale kunst.

Naar de boeken

LEZING 2003

Sophia Perennis

Een schetsmatige beschrijving van deze belangrijke zienswijze kan gevonden worden in een lezing van mij getiteld: Boeddhistische kunst als traditionele kunst op een studiedag van de Stichting Vrienden van het Boedhhisme op 28 juni 2003..

Naar Sophia Perennis